The most creative ideas

ill mechanic
01

بخشطراحی

>>

در این بخش مسائل مربوط به cad cam cfd cae و آنالیز کرش قرار گرفته هم چنین امکان مشاوره و همکاری در پروژه و طراحی و مدل سازی سه بعدی و شبیه سازی حرکتی وجود دارد

02

بخشاختراع

در این بخش تلاش شده تصاویر و فیلم و نقشه های طرح ها و ابداع و اختراعات مخصوصا از ایران جدا از موفق بودن یا عملی بودن نمایش داده شود

03

گالریتصاویر

>>

تصاویر بزرگ و کوچک و قدیمی وقوی ترین و موتور ها و تمامی کارخانه های سازنده ی موتور نیترو و مدل و مدل های سه بعدی و طرح هایی که کمتر دیده شده

logo-samandehi